De Schoolmakers | Documentaire film

In documentaire, projecten, video
Scroll this

Documentairefilm van Magda Augusteijn en Saskia Gubbels. Gemeente Amsterdam en Kennisland 2016.

Documentaire over het “Onze Nieuwe School” project van de gemeente Amsterdam en Kennisland. Het project biedt ruimte voor nieuwe scholen en onderwijsinitiatieven. In 2015 kon iedereen hiervoor een plan indienen, een publieksstemming en een expertjury koos begin 2016 de meest kansrijke initiatieven. In deze korte documentaire volgen wij de eerste stappen van de nieuwe schoolmakers om van hun plan op papier een daadwerkelijke school te maken.


Don`t copy text!